Divendres 2 de novembre El bosc de Haquivaqui es projectarà dins la secció EUROPA JUNIOR, per a menors de 12 anys, del SEFF/ Festival de Sevilla. El Festival de Cine de Sevilla, un dels certàmens més concorreguts d’audiència de tots els festivals infantils i juvenils estatals, presenta una selecció de films basats en uns estàndards de qualitat molt alts. La formació d’una nova audiència capacitada per interpretar de forma crítica el nostre món és una de les seves marques d’identitat. La secció EUROPA JUNIOR serveix de plataforma par aconseguir aquest objectiu, esdevenint un espai de debat, de formació i convivència.