Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL, és l’entitat responsable del lloc web, i posa a disposició de les persones usuàries el present document, amb el que pretén  donar compliment a les obligacions contingudes a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N. 166, així com informar a totes les persones usuàries del lloc web, respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper de persona usuària, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que resultés d’aplicació.

Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement de les persones usuàries aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de packmagic.cat.

QUI SOM

  • Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL
  • NIF: F08310013
  • Domicili: Sant Pere Mitjà, 66 – 08003 Barcelona – España
  • Mail: drac.info@dracmagic.cat
  • Web: packmagic.cat
  • Telèfon: (+34) 932 160 004
  • Inscrita en el Registre de societats cooperatives: núm. 643

VETLLEM PELS NOSTRES DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

La nostra web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació (codi font), edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de packmagic.cat o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, quan així resulti necessari segons normativa aplicable.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL, i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos.

Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL, autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, si bé en tot cas redirigir a la homepage principal de www.packmagic.cat

Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL, reconeix, a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pots fer-ho a través del correu electrònic: drac.info@dracmagic.cat

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la nostra entitat.

LES COOKIES 

A la nostra política de cookies ho trobaràs tot explicat.

ELS ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs.

Atès que packmagic.cat no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.

En tot cas, procedirem a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a lloc web concret, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

packmagic.cat no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de packmagic.cat.

No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de totes les persones usuàries, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que la persona usuària consideri que existeix en la web algun contingut que pogués resultar susceptible d’aquesta classificació, es prega ens ho faci saber de forma immediata a l’administrador del web: drac.info@dracmagic.cat

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament.

En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, packmagic.cat no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

QUÈ PASSA AMB LES ADRECES D’IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per la persona usuària.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet.

Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que  permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola i la jurisdicció del Partit Judicial de Barcelona ciutat.